0

Ανταλλακτική ταινία για τα δετικά GRASHER

Διάσταση: 11mmΧ30m

Τεμάχια ανά συσκευασία:500 τεμ