Κόλλα ποντικιών σε σωληνάριο
135gr
Ÿ Μη δηλητηριώδης, δεν είναι τοξική
Ÿ Άφλεκτη, άοσμη, διαφανής
Ÿ Δεν επηρεάζεται από το νερό και την
υγρασία
Ÿ Εφαρμογές: Για την σύλληψη
ποντικιών, εντόμων, κατσαριδών,
σαυρών κλπ.
Ÿ Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα

Τεμάχια ανά συσκευασία:50 Τεμ.